top of page

1.  Dne 13. 2. 2019 škola obdržela žádost k poskytnutí informace k počtu správních řízení o vyloučení žáka ze             školy v průběhu roku 2018. Na základě této žádosti byla dne 13. 2. 2019 informace poskytnuta.

bottom of page