top of page
2024
2025
2026
2027

ZAHRANIČNÍ STÁŽE ERASMUS+

 • Škola již od roku 2000 organizuje mezinárodní projekty – nejprve v rámci programu Comenius, kdy se jednalo o projekty partnerství škol.

 • Spolupracovali jsme s Finskem, Španělskem, Polskem, Belgií, Německem, Itálií a dalšími zeměmi.

 • V roce 2014 jsme začali vysílat žáky na odborné stáže v programu Leonardo da Vinci.

 • Nyní pokračujeme stážemi Erasmus+.

 • V roce 2016 se uskutečnila stáž ve Vídni, kam vycestovalo 30 žáků z druhých a třetích ročníků.

 • V roce 2017 30 studentů jelo na stáž do Itálie do města Milán.

 • V loňském roce – 2022- se celkem 32 žáků třetího ročníku zúčastnilo odborné stáže ve španělských městech Sevilla a Jerez. Tři týdny se zdokonalovali v programování CNC strojů a v dalších strojařských dovednostech. Kromě práce pro ně byly připraveny zajímavé kulturní programy v krásné Andalusii.

 • Co lepšího si do svého budoucího profesního života mohou odnést absolventi jakékoli školy, než vlastní prožité zkušenosti z reálného pracovního místa, obzvlášť pokud je toto pracoviště ve vyspělém evropském městě. Navíc ještě všichni obdrží potvrzení o absolvování stáže

 • Europass mobility, které mohou předkládat svým budoucím zaměstnavatelům v rámci životopisu.

 • Pro studenty jsou zahraniční stáže obrovskou zkušeností, jak pracovní, jazykovou, ale i poznání sousední evropské kultury.

 • Letos naše škola obdržela akreditaci Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Po dobu 5 let budou moci naši žáci každoročně vyjíždět na 3 týdenní stáže do zahraničí. Pro letošní rok připravujeme stáže opět ve Španělsku – v Barceloně.

bottom of page