Kritéria k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022 budou uveřejněny nejpozději 29. 1. 2021.