top of page
SPSS logo GIF.gif

28.4.2022

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - Obor: Strojírenství

Informační schůzka pro rodiče přijatých uchazečů se uskuteční

ve čtvrtek 16. 6. 2022 v 15,45 hodin. 

Vedení školy

SPSS logo GIF.gif

28.4.2022

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - Obor: Ekonomika a podnikání 

Informační schůzka pro rodiče přijatých uchazečů se uskuteční

ve čtvrtek 16. 6. 2022 v 15,45 hodin. 

Vedení školy

SPSS logo GIF.gif

25.3.2022

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly zaslány e-mailem zákonným zástupcům uchazečů dne 18. 3. 2022.

Vedení školy

SPSS_logo.jpg

21.4.2021

Vedení školy

SPSS_logo.jpg

21.4.2021

Vedení Domu mládeže

SPSS logo GIF.gif

29.3.2022

Dne 7. 4. 2022 od 15:45 hod. proběhnou v kmenových učebnách třídní schůzky prvního až třetího ročníku.               

 

Od 16:30 hod. bude probíhat ve sborovně školy setkání třídních důvěrníků s vedením školy.

Vedení školy

bottom of page