Střední

průmyslová

škola

strojnická

VSETÍN

CENTRUM TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

(+420) 571 428 910

spss@spssvsetin.cz

kontakty

kontakty na

vyučující

 • Výběrové řízení
 • Změna e-mailových adres školy

  Dovolujeme si Vás upozornit, že došlo ke změně formátu e-mailové adresy SPŠS Vsetín.

  Nový tvar hlavní e-mailové adresy školy je spss@spssvsetin.cz

  E-mailové adresy jednotlivých zaměstnanců jsou tvořeny: iniciála křestního jména a příjmení @spssvsetin.cz

  Kontakty na školu a zaměstnance jsou uvedeny zde .

  Stávající adresy jsou stále funkční a e-mailové zprávy na ně zaslané budou vždy doručeny adresátovi.

   

 • Dopis rektora VUT Brno