Střední

průmyslová

škola

strojnická

VSETÍN

CENTRUM TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

(+420) 571 428 910

spss@spssvsetin.cz

kontakty

kontakty na

vyučující